فلان


امشب غم دیروز و پریروز و فلان سال و فلان حال و فلان مال و که بر باد فنا رفت …
نخور ای جان برادر به خدا حسرت دیروز عذاب است.
مردم شهر به هوشید…؟
هرچه دارید و ندارید بپوشید و برقصید و بخندید که امشب سر هر کوچه خدا هست.
روی دیوار دل خود بنویسید خدا هست.
نه یک بارو نه ده بارو ; صدبار به ایمان و تواضع بنویسید خدا هست …
خدا هست …

خدا هست …

منبع اصلی مطلب : دل نوشته ها
برچسب ها : فلان
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : و خدایی که در این نزدیکی ست ...